Bureau voor;
Supervisie,
Coaching
Counseling
elise Jeursen
Therapie;
Integratieve psychotherapie
Hypnotherapie
Relatietherapie
PDS
EMDR

De therapie is gericht op de oorzaak van de klacht.

Daarom vindt er een uitvoerig gesprek plaats waarbij de cliënt de therapeut alle voor de therapie belangrijke informatie verstrekt.

Daarna wordt er een therapeutische doelstelling geformuleerd en wordt de opbouw en de duur van de therapie besproken.

 

In de therapie kijken we niet alleen wat er niet is of wat u anders wilt. U zult vooral ook gebruik maken van alle hulpbronnen en mogelijkheden die u al bezit.  Het zelfgenezend-vermogen, waarover wij allen beschikken, wordt gestimuleerd.

Daarnaast kan ik u, daar waar nodig is, verschillende mogelijkheden aanbieden die passend zijn bij datgene waarmee u op dat moment aan de slag wilt.

Behalve gesprekstherapie kan gedacht worden aan:

ontspanningstechnieken, inzichtgevende therapie, werken met de innerlijke belevings-wereld m.b.v. Actieve Imaginatie - innerlijke beelden  en visualisaties, Voice Dialogue (stoelentechniek en delen-werk), voor traumaverwerking EMDR en Somatic Experience.

 

 

Je visie wordt pas duidelijk als je in je eigen hart kan kijken

Wie naar buiten kijkt droomt Wie naar binnen kijkt ontwaakt

 

Carl gustav Jung