Bureau voor;
Supervisie,
Coaching
Counseling
elise Jeursen
Therapie;
Integratieve psychotherapie
Hypnotherapie
Relatietherapie
PDS
EMDR

Het Prikkelbare Darm syndroom

 

Wat is het prikkelbare darm syndroom?

Prikkelbare darm syndroom (PDS) is een veelvoorkomende stoornis van het spijsverteringsstelsel waarbij geen organische afwijkingen zijn.
Deze darmstoornis is ook bekend als Irritable Bowel Syndrome (IBS).
De belangrijkste symptomen zijn buikpijn en problemen met de stoelgang. Leven met een spastische dikke darm is geen pretje en wordt soms nog door de omgeving te weinig begrepen.
Medicijnen en dieetvoorschriften geven niet altijd het gewenste resultaat.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat hypnotherapie bij prikkelbare darmsyndroom een effectieve behandelwijze is.

 

 

Darmen, spieren, emoties, zenuwen

Onze darmbewegingen kunnen we niet op een directe manier controleren.
De spieren van de darm bestaan uit het zogenaamde gladde spierweefsel.
Deze spieren kunnen we niet bewust beïnvloeden.
Darmen reageren, net als de rest van ons lichaam, op emoties.
Bijna iedereen kent wel een aanval van diarree, vlak vóór een stressvolle gebeurtenis als bijvoorbeeld een examen.
Omgekeerd kan lichamelijke pijn, zoals plotselinge kramp van de dikke darm, ons geestelijk welbevinden negatief beïnvloeden. We worden dan somber of sneller geïrriteerd.
Ontspanning heeft dan een positieve invloed op de darmwerking, waardoor ook de opname van voedingsstoffen optimaal kan plaatsvinden.

 

 

Hypnotherapie als behandeling voor prikkelbare darm syndroom

Dr. Whorwell, een Engelse internist, begon in 1980 in Manchester met het behandelen van patiënten met een zware vorm van prikkelbare darm syndroom door middel van hypnotherapie.
Deze groep patiënten reageerde niet op medicatie.
Dr. Whorwell bemerkte dat 75 tot 80 % van de patiënte verbetering ondervond en dat deze verbetering doorzette zelfs nadat de behandeling was afgerond.
Het doel van de behandeling was de patiënt weer de beheersing te geven over de darmen zodat de darmen niet meer de patiënt beheersten.
Laboratoriumonderzoek heeft uitgewezen dat hypnotherapie direct de werking van de darmen beïnvloedt.
Het verandert de manier van bewegen van de darmen, hoe de spieren samentrekken en ook de mate van gevoeligheid van de darmen.
Het prikkelbare darm syndroom - behandelprogramma, ontwikkelt door dr. Whorwell, wordt sinds 1996 met succes in Nederland toegepast.

 

 

Wat is hypnose?
Wat is hypnotherapie?


Hypnose is een techniek, een vaardigheid die mensen kunnen leren zodat zij meer mogelijkheden krijgen om problemen op te lossen.
Een hypnotische toestand of �trance� is een staat van verhoogde concentratie. Iedereen ervaart dit eigenlijk meerdere keren per dag zoder het hypnose te noemen.
Zo kunt u bijvoorbeeld een boek lezen of een film kijken en er zo in opgaan dat u niet hoort wat een andere tegen u zegt.
Hypnotherapie ia een van de oudste vormen van psychotherapie.
Tijdens de hypnotherapie wordt trance bewust opgeroepen en kunt u zich concentreren op uw innerlijke wereld.
Zo ontdekt u de kracht van uw onbewuste.
U bent in een diepe, ontspannen toestand en tegelijkertijd bewust aanwezig.
Daarbij kunt u alles volgen wat de therapeut zegt en wat er om u heen gebeurt

 

 

Waarom hypnotherapie werkt?

Hypnotherapie is van oudsher een medisch vak, gericht op het veranderen van fysiologische processen.
Hypnose wordt onder andere gebruikt voor pijnbestrijding en bij de lichamelijke gevolgen van stress.
Gedachtebeelden (of imaginaties) kunnen specifieke reacties in het menselijk lichaam bewerkstelligen.
Zo kunnen uw speekselklieren gaan werken als u alleen al denkt aan een gerecht dat u erg lekker vindt.
Met behulp van hypnose kunnen we heel gericht fysiologische processen van de darmen beïnvloeden; zo kunnen de darmen gestimuleerd worden om op een natuurlijke/ontspannen manier te werken.
Met hypnotherapie kunnen we dus een directe en specifieke invloed uitoefenen op het menselijk lichaam en daardoor is deze therapie bij uitstek geschikt gebleken voor de behandeling van prikkelbare darm syndroom.

 

 

Het darmmanagement programma

De behandeling bestaat uit een intakegesprek en veertien consulten van gemiddeld één uur.
Uw actieve betrokkenheid en deelname is van cruciaal belang.
De eerste consulten worden gebruikt om hypnotische vaardigheden op te bouwen en om de spanning en gevoeligheid van uw dikke darm te verminderen.
Hierdoor zal de dikke darm minder prikkels te verwerken krijgen.
Het zenuwstelsel wordt op een lagere basisspanning ingesteld waardoor u minder heftig hoeft te reageren op situaties van het dagelijks leven.
U krijgt een bandje mee naar huis om naar te luisteren en elke dag te oefenen op de werking van de dikke darm.
Deelname aan het programma betekent automatisch dat u anoniem meewerkt aan een wetenschappelijk onderzoek.

 

 

Verbetering

Het is niet te voorspellen wanneer iemand verbetering zal ondervinden.
Sommige mensen bemerken al verbetering na een paar consulten terwijl anderen er langer over doen.
Een klein percentage wil langer doorgaan dan de veertien consulten om een bepaald resultaat te vergroten of een bepaald thema nader uit te werken.

 

 

Doelen

De behandeling darmmanagement bij prikkelbare darm syndroom is gericht op een natuurlijk herstel van het aangedane darmgebied zodat een ongestoorde stoelgang weer vanzelfsprekend wordt.

De behandeling is gericht op de volgende gebieden:

• Lichaam; onder andere ontspanning, pijn- en krampvermindering

• Mentaal; vergroten van zelfvertrouwen, klacht- en stressbeheersing

• Emotioneel; onder andere angst- en pijnreductie, ombuigen van een passieve naar een actieve opstelling, positieve toekomstverwachting creeëren

• Gedrag; onder andere doelen realiseren door doorzetten, stimuleren van huiswerkoefeningen en hanteren van ontspanningsbandjes, afbakenen eigen grenzen


Afhankelijk van de klacht en de gestelde doelen wordt in overleg een behandeling op maat gemaakt.

 

 

Patiëntenselectie

Voor behandeling middels het darmmanagement programma bij prikkelbare darm syndroom komen patiënten in aanmerking die voldoen aan de volgende criteria:

• de symptomen zijn langer dan drie maanden aanwezig.

• Er is een verwijzing door huisarts of specialist (om organische afwijkingen van de dikke darm uit te sluiten). Deze bevestigt met een verwijsbriefje de diagnose.

• De behandeling staat open voor mensen zonder medicatie als wel met medicatie die de darmwerking kan beïnvloeden.