Bureau voor;
Supervisie,
Coaching
Counseling
elise Jeursen
Therapie;
Integratieve psychotherapie
Hypnotherapie
Relatietherapie
PDS
EMDR

Wat is emdr?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort

tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden

van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals

een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.

EMDR is een relatief nieuwe therapie. Een eerste versie

van EMDR werd in 1989 beschreven door de ontwikkelaarster

ervan, de Amerikaanse psychologe Shapiro. In de jaren

daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld

tot een volwaardige en effectieve therapeutische

Methode.

waarvoor is emdr bedoeld?

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het

leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen

‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen

ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om

herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven

opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen,

flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten

die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties.

Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische

stress-stoornis’ (PTSS). EMDR is bedoeld voor de behandeling

van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde

angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct

gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het

denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept.

 

Werkt emdr?

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de

werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat

cliënten goed op EMDR reageren. EMDR is een kortdurende

therapievorm. Als het gaat om een trauma na een éénmalige

ingrijpende gebeurtenis, dan zijn mensen vaak al

na enkele zittingen in staat om hun dagelijkse bezigheden

weer op te pakken. Bij mensen die langdurig trauma hebben

meegemaakt en bij complexere problematiek duurt de

behandeling uiteraard langer.

 

Weet je of EMDR kan worden toegepast?

In het begin van de EMDR-therapie zal er uitgebreid aandacht

worden besteed aan de oorzaak en achtergrond van

de klachten. Daarnaast wordt er een taxatie gemaakt van

een aantal individuele kenmerken, waaronder de persoonlijke

draagkracht en de last die men van de klachten ondervindt.

Hieruit zal blijken of een gerichte traumabehandeling

op dat moment nodig is, en of daarvoor EMDR kan worden

gebruikt.

 

Welke voor bereidingen zijn nodig?

EMDR werkt vaak snel. Daarnaast kan het ook een intensieve

therapie zijn. Daarom zal de therapeut niet alleen

vertellen wat hij gaat doen en waarom, maar ook uitgebreid

uitleggen hoe de cliënt zijn emoties zo goed mogelijk de

baas kan blijven.

Hoe gaat EMDR in zijn wer k?

De therapeut zal vragen aan de gebeurtenis terug te

denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en

gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de

traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het

verwerkingsproces opgestart. De therapeut zal vragen

de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu

gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus.

In veel gevallen is dat de hand van de therapeut of door

geluiden die door middel van een koptelefoon afwisselend

links en rechts worden aangeboden . Er wordt gewerkt

met ‘sets’ (= series) stimuli. Na elke set wordt er even

rust genomen. De therapeut zal de cliënt vragen wat er in

gedachten naar boven komt. De EMDR-procedure brengt

doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang,

maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak

verandert er wat. De cliënt wordt na elke set gevraagd

zich te concentreren op de meest opvallende verandering,

waarna er een nieuwe set volgt.

 

Wat zijn de te verwachten effecten?

De sets zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering

haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt

dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis

terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de

herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger

of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige

aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Een

andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten

of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende,

betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen

ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek

krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon.

 

Zijn er ook nadelen?

Na afloop van een EMDR-sessie kunnen de effecten nog

even doorwerken en dat is goed. Toch kan dit in sommige

gevallen de cliënt het idee geven even de regie kwijt te

zijn, bijvoorbeeld als er nieuwe beelden of gevoelens naar

boven komen. Vaak is het dan een geruststelling om te weten

dat dit in de regel niet langer dan drie dagen aanhoudt.

Daarna is er als het ware een nieuw evenwicht ontstaan.

Het is aan te bevelen dat de cliënt een dagboekje bijhoudt

en opschrijft wat er naar boven komt. Deze dingen kunnen

dan in de volgende zitting besproken worden.

 

Hoe werkt EMDR?

Dat EMDR werkt is wel duidelijk, maar hoe het precies

werkt nog niet helemaal. In ieder geval lijkt het erop dat het

natuurlijk verwerkingssysteem door EMDR wordt gestimuleerd.

Er is inmiddels veel wetenschappelijk onderzoek dat

laat zien dat bilaterale stimulatie (het concentreren op een

afleidende stimulus) de toegankelijkheid tot herinneringen

vergroot. Daarnaast laat onderzoek zien dat de bilaterale

stimulatie van EMDR automatisch leidt tot lichamelijke

ontspanning. Waarschijnlijk heeft deze combinatie directe

implicaties voor de herinneringen: ze veranderen hierdoor

en worden opnieuw in het geheugen opgeslagen, maar dan

in een minder emotioneel beladen vorm.

waarvoor is em dr no g meer geschikt?

Er is steeds meer bewijs dat emotioneel beladen herinneringen

en beelden ook een belangrijke rol spelen bij andere

klachten zoals chronische pijn, depressie, eetstoornissen,

verslavingen en psychose. Om deze reden wordt EMDR bij

deze problemen en stoornissen steeds vaker toegepast,

meestal als onderdeel van een breder behandelplan.

 

Hoe nu verder?

Mocht u nog vragen hebben over EMDR of wilt uw weten of

behandeling met EMDR geschikt is voor het verminderen

van uw eigen klachten, vraag het dan aan uw therapeut.

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef ons de kracht te verduren

Wat niet veranderd kan worden

De moed te veranderen wat veranderd moet worden

en de wijsheid onderscheid tussen beide te maken

 

Oliver Har